Despre proiect

Acronim TDM ( noi Tehnologii de Diagnostic Molecular)

 

Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem complex de formare profesională a personalului medical cu studii superioare din sectorul sănătăţii din România, în domeniul noilor tehnologii de diagnostic molecular.

Proiectul are o durata de 36 de luni, începand cu 02.12.2010

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni”; Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Valoarea totală a proiectului este de 17.439.757,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de la FONDUL SOCIAL EUROPEAN este de 16.272.903 lei.

Costuri de organizare şi desfăşurare a cursurilor / cursant: 22.288 lei

INCD "Victor Babeş" este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal, cu numărul 14415

 

Număr vizitatori